วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อหนังวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 1 - 100 (Sci-fi film List)

รายชื่อหนังวิทยาศาสตร์ลำดับที่ 1 - 100 (Sci-fi film List)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อภาพยนต์แนววิทยาศาสตร์ที่ฉายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปอเมริกา ฉะนั้นจึงไม่ปรากฏรายชื่อหนังของไทยหรือประเทศอื่นๆ ก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับ เหตุที่ผมนำมาลงไว้ก็เพื่อการค้นคว้าเกี่ยวกับหนังวิทยาศาสตร์จะได้ง่ายขึ้น โดยจะลงไว้หน้าละ 100 เรื่อง เพื่อความไม่แออัดกันมากของรายชื่อนะครับ

1. La lune à un mètre (1899)
2. A Trip to the Moon (Le voyage dans la lune) (1902)
3. A Trip to Mars (1903)
4. Voyage à travers l'impossible (1904)
5. Around a Star (Autour d'une étoile) (1906)
6. 20.000 Leagues Under the Sea (20.000 Lieux sous les mers) (1907)
7. A Trip to Jupiter (Le voyage sur Jupiter) (1909)
8. A Trip to Mars (1910)
9. Frankenstein (1910)
10. 20,000 Leagues Under the Sea (1916)
11. Sky Ship (1917)
12. A Trip to Mars (1920)
13. Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1920)
14. First man to the moon (1920)
15. Lost Atlantis (L'Atlantide) (1920)
16. The Sky Splitter (1922)
17. M.A.R.S. (1923)
18. The Unknown Purple (1923)
19. Aelita (1924)
20. All Aboard to the Moon (1924)
21. A Trip to Mars (1924)
22. The Hands of Orlac (Orlacs Hände) (1924)
23. Paris qui dort (1924)
24. The Lost World (1925)
25. Metropolis (1927)
26. High Treason (1928)
27. Girl in the Moon (Frau Im Mond) (1929)
28. The Mysterious Island (1929)
29. Just Imagine (1930)
30. Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1931)
31. The End of the World (1931)
32. Frankenstein (1931)
33. Doctor X (1932)
34. F.P.1 Doesn't Answer (F.P.1 antwortet nicht) (1932)
35. Murders in the Rue Morgue (1932)
36. Berkeley Square (1933)
37. Deluge (1933)
38. The Invisible Man (1933)
39. Island of Lost Souls (1933)
40. King Kong (1933)
41. The Last Will of Doctor Mabuse (Das Testament des Dr.
42. Mabuse) (1933)
43. Master of the World (Herr der Welt, Der) (1934)
44. Bride of Frankenstein (1935)
45. Gibel sensatsii (1935)
46. Mad Love (1935)
47. The Raven (1935)
48. Cosmic Journey (Kosmicheskiy reys) (1936)
49. The Devil Doll (1936)
50. Flash Gordon : Rocketship (1936)
51. The Invisible Ray (1936)
52. The Man Who Changed His Mind (1936)
53. The Man Who Could Work Miracles (1936)
54. The Space Ship (Kosmicheskij rejs) (1936)
55. Things to Come (1936)
56. Lost Horizon (1937)
57. Mille chilometri al minuto (1939)
58. The Return of Doctor X (1939)
59. Son of Frankenstein (1939)
60. The World Will Shake (Le monde tremblera) (1939)
61. The Ape (1940)
62. Black Friday (1940)
63. Dr. Cyclops (1940)
64. The Invisible Man Returns (1940)
65. The Invisible Woman (1940)
66. Atomic Monster (1941)
67. Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1941)
68. Robot Wrecks (1941)
69. The Corpse Vanishes (El Ladrón de cadáveres) (1942)
70. Croisières Sidérales (1942)
71. Donovan's Brain (1942)
72. The Ghost of Frankenstein (1942)
73. Invisible Agent (1942)
74. Frankenstein Meets the Wolfman (1943)
75. Captain America (1944)
76. House of Frankenstein (1944)
77. The Invisible Man's Revenge (1944)
78. The Lady and the Monster (1944)
79. Nabonga (1944)
80. The Body Snatcher (1945)
81. House of Dracula (1945)
82. L'invité de la onzième heure (1945)
83. Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)
84. Superman (1948)
85. King of the Rocket Men (1949)
86. Destination Moon (1950)
87. The Flying Saucer (1950)
88. The Lost Worlds (1950)
89. Rocketship X-M (1950)
90. Two Lost Worlds (1950)
91. Abbott and Costello Meet the Invisible Man (1951)
92. The Day the Earth Stood Still (1951)
93. Five (1951)
94. Flight to Mars (1951)
95. House in the Square (1951)
96. The Lost Continent (1951)
97. Lost Planet Airmen (1951)
98. The Man from Planet X (1951)
99. The Man in White Suit (1951)
100. Mr. Peek-A-Boo (Garou Garou le passe murailles) (1951)